Serverless computing och applikationer

...för att det är den smarta vägen...

Varför ska du bygga en serverlös lösning?

Serverless computing ger möjligheten att bygga och köra applikationer och tjänster utan att tänka på servrar. Serverlösa applikationer kräver inte att man provisionerar, skalar och underhåller servrar utan istället är allt som behövs för att köra och skala applikationen för hög tillgänglighet och driftsäkerhet helt enkelt hanterat åt dig.

Ingen serverhantering

Det finns inte längre något behov av att tillhandahålla eller administrera några servrar. Ingen programvara eller runtime behöver installeras, underhållas eller administreras. Mindre arbete, men mer effektivt.

Flexibel skalbarhet

Din applikation kan skala automatiskt eller genom att styra de parametrar som kännetecknar just din applikation, som t ex minne eller annan kapacitet, istället för att påverka hela servrar.

Hög tillgänglighet

Serverlösa applikationer har inbyggd tillgänglighet och feltolerans. Du behöver alltså inte bygga arkitektur för detta då AWS-tjänsterna som kör applikationerna tillhandahåller det som standard.

Ingen dyr överflödig kapacitet

Betala inte för överdimensionerade servers som inte arbetar! Om din kod inte körs – då betalar du inte något. Det är alltså slut med att för- och överprovisionera servers ”för säkerhets skull”. Mycket mer kostnadseffektivt!

På adesso kan vi serverless i sömnen med bakbundna ögon. Vi har en bred kunskap och erfarenhet av både stora och små lösningar och vi hjälper er gärna att bygga även er.


Några frågor

Markus Hartsmar
AWS Sales and Partner Lead

Jag är den du ska prata med om du vill diskutera vidare om hur vi på adesso, på bästa sätt kan hjälpa dig med din flytt eller vidareutveckla dina lösningar inom AWS. Fyll i kontaktformuläret så återkommer jag till dig så snart som möjligt!

Kontakt