adesso digitaliserar Teddy-studien för LUDC

En insats för diabetesforskning

En insats för diabetesforskning

Många säger att vi har kommit långt inom diabetesforskningen. Jag tycker att vi borde ha kommit längre." Det säger Åke Lernmark, professor vid Lunds Universitet. Sedan 70-talet har han ägnat sitt liv åt att studera diabetes hos barn. Idag är han initiativtagare till LUDC och ansvarig för ett antal internationella studier som framgångsrikt tar steg i rätt riktning. Under tiden finns adesso Sweden vid hans sida för att utveckla digitala lösningar som för forskningen framåt

Från Skåne till USA

Det som började med experiment i labbet växte till en klinisk studie där nyfödda systematiskt screenades i jakten på diabetesanlag. Antalet screenade barn ökade, flera mottagningar i Skåne bjöds in och studien fick namnet TEDDY. Det var så det amerikanska National Institute of Health fick upp ögonen och sedan växte studien ännu mer. Idag omfattar TEDDY-studien förutom de tre klinikerna i Skåne kliniker i Tyskland, Finland och USA.

– När studien växte och anslagen ökade, växte teamet. Fler forskare och sjuksköterskor behövde samarbeta. Så vi tog in dietister och fler laboratorier. Framför allt ökade antalet barn från några hundra till flera tusen, förklarar Åke Lernmark och poängterar vikten av att möta rigorösa krav på sekretess.

Digitalt kommunikationscenter

Administrationen som tidigare sköttes med smarta pärmsystem krävde nu vägledning. LUDC behövde hjälp med att skapa ett digitalt boknings- och kalendersystem som även kunde hantera olika testresultat från labbet. En lättanvänd onlinetjänst som gjorde det lättare att hålla reda på alla barn i studien under deras första 15 år av livet – och skydda deras personuppgifter.

Åke Lernmark beskriver utmaningen:

– Varje patientbesök har ett fönster på en månad. Om vi misslyckas med att boka en undersökning under den tiden förlorar vi chansen att fortsätta följa barnet, vilket är en katastrof. Systemet behöver kvalitetssäkra bokningsrutiner, vi måste se närmaste klinik för varje familj och kunna skicka automatiska sms-påminnelser inför besök, säger Åke Lernmark.

– Varje sjuksköterska i TEDDY-studien är specialutbildad, fortsätter han. Därför kan vi inte använda vikarier vid sjukdom eller semester. Vi måste låna medarbetare på de olika TEDDY-mottagningarna, vilket också är något systemet behöver hantera.

adessos uppdrag är att hjälpa LUDC genom att utveckla TEDDY-portalen. Lösningen är ett digitalt kommunikationscenter som ger alla inblandade kliniker full överblick och kontroll.
Konsulter från adesso har kunnat bidra med viktig teknisk kompetens i forskningsprojektet.
Det har inneburit en unik möjlighet att driva ett intressant utvecklingsarbete med något som känns viktigt – att förebygga diabetes hos barn

Öppna Java-lösning

TEDDY-portalen är i grunden en Java-lösning på en Tomcat-server. Det öppna teknikvalet skapar förutsättningar att utveckla precis den funktionalitet som LUDC efterfrågar. Något särskilt värdefullt med tanke på att portalen, utöver alla administrativa funktioner, ska kunna hantera personuppgifter strikt reglerade av EU:s lagar.

En utmaning var till exempel att skapa en lättskött, men också säker tvåfaktorsautentisering. Här valde vi en specialutvecklad lösning som kombinerar traditionell inloggning med en fysisk nyckel, unik för varje användare.

Responsive collaboration

Åke Lernmark tycker att dialogen med sjuksköterskorna och dietisterna som använder portalen har varit avgörande i det utvecklande arbetet. Något som han vill lyfta fram som en viktig styrka i samarbetet med adesso.

“adesso have taken their time to meet the people that will work in the portal. Several developers visited the clinics, sat down and listened. The nurses have had to explain how they want it to work”, he says and points out that over 30 persons in his team are completely dependent on that the portal works.

”Vi har aldrig behövt anpassa oss efter adessos lösningar. Vi berättar för dem vad vi vill ha och utifrån det skapar adesso lösningar. Det har gjort vårt arbete mycket lättare”, förklarar han.

Hos adesso känns den tekniska känsligheten som en självklarhet. Operativ personal är alltid involverad i den här typen av projekt. Det är rutin.

Lovande resultat

TEDDY-portalen är ett digitalt verktyg som gör det möjligt för ett fåtal sjuksköterskor att hålla koll på ett stort antal barn. adessos tekniska lösning har inte bara varit effektivare för kommunikation. Det har också skapat förutsättningar för att bygga en pålitlig relation med barnen i studien, med lojala familjer som resultat. Av alla länder i TEDDY-studien är Sverige det mest framgångsrika.

Nästa steg för LUDC är att skapa en CAP-portal (Center for Autoimmune Prevention), en paraplyportal som, förutom TEDDY, kommer att rymma flera studier inom samma område. Syftet är att komma ännu närmare svaret på frågan om vad det är som utlöser diabetes. Den nya portalen kommer förstås med en lång önskelista.

”I utvecklingen av TEDDY-portalen har personalen varit med sedan starten. Det blir viktigt i nästa fas också", säger Åke Lernmark och avslutar: : "Diabetesforskningen är både viktig och spännande, jag ger inte upp"!

Och adesso är som alltid redo att leverera tekniska svar, professionella verktyg och allt annat som behövs för att stötta en entusiast.

Några frågor?

Det finns ingen webbplats eller broschyr som kan ersätta ett personligt möte för att prata om dina behov och utmaningar. Vi ser fram emot ett möte på plats, så vi kan prata vidare.

Kontakt

Spara denna sida. Ta bort denna sida.