adesso hjälper NODA att skapa en skalbar molnlösning

Himlen är gränsen

Energioptimering är en av våra största utmaningar. För att nå höga mål behöver olika energisystem kommunicera när det kommer till produktion, användning och lagring. Då är själva läsningen av data avgörande, och det är här NODA Intelligent Systems kommer in i bilden.

adesso flyttar in för att hjälpa NODA att flytta prestanda från golvet till molnet – en lösning där AWS sätter några ramar.

Energismarta lösningar

NODA:s drivkraft är lika enkel i teorin som den är svårt i praktiken – att skapa långsiktiga och hållbara ekonomiska värden med minsta möjliga miljöpåverkan. Bolaget erbjuder unika lösningar som säkerställer att fjärrvärmenäten energioptimeras och att energin används mer effektivt i fastigheter. Med hjälp av big data och automatiskt analyssystem finjusteras värmetillförseln i både enskilda byggnader och hela bostadsområden.

NODAs plattform Smart Heat Grid optimerar styrningen av fjärrvärmenät automatiskt och i realtid, genom att beräkna och hantera energilagring i fastigheter. Produktion, distribution och konsumtion talar med varandra, vilket ökar effektiviteten och minskar utsläppen genom hela energikedjan.

Plattformen Smart-Heat Building tillämpar en matematisk modell som bygger på självtänkande och maskininlärning för att kontinuerligt beräkna energibalansen i en fastighet. Detta ger en mycket exakt uppskattning av en byggnads unika temperaturbeteende.

Gränslös prestanda

NODA har gjort en spännande resa – från ett mindre forskningsföretag 2005 till en väletablerad aktör som idag tilldelats flera priser och utmärkelser för sina innovativa produkter och tjänster.

Den snabba resan och de ökade kraven har också inneburit utmaningar. När kunderna blev fler och större behövde mjukvarusystemet skalas upp för att möta de ökade kraven. Man insåg att den befintliga arkitekturen inte skulle fungera och att serverkapaciteten inte skulle räcka till i längden.

Anders Person är involverad som Senior Project Manager på NODA för att driva utvecklingen. Beslutet att avveckla arkitekturen med en fysisk serverhall och fristående utrustning i fastigheterna togs, till förmån för en molntjänst med gränslös prestanda. Samtidigt var de beroende av den gamla lösningen i sin dagliga verksamhet.

"NODA övervägde noga vilken plattform som var bäst lämpad för de befintliga behoven och valet föll på Amazon Web Services (AWS)", säger Anders Persson.

Värdefullt kunskapsutbyte

Ett nytt system behövde skapas på den valda tekniska plattformen, men framför allt ta vara på den fulla potentialen i alla tekniker som följer med AWS för att skapa helt ny arkitektur. För att få rätt stöd vände de sig till adesso. Där hittade de ett team med fullständig kunskap om Amazon.

"Vi valde att samarbeta med adesso för att de kunde erbjuda bra systembyggande kompetens och ge oss snabba svar på de behov som uppstod på vägen", säger Anders Persson och poängterar att det också var de mjuka värderingarna som styrde:

"Engagemanget från adessos stämde med känslan i vårt team, de hade inga problem med att kavla upp ärmarna", säger Anders Persson och minns hur en av adessos anställda vaknade mitt i natten när han insåg att något var fel – och rättade till det, trots att det var helg.

"De ställer alltid upp"! Henrik Lernmark är mjukvaruutvecklare på adesso som kom tidigt i projektet. Han trodde att NODA tänkte helt rätt när han valde vägen framåt:

”Det är lätt att välja teknik först, istället för att se vad som behöver lösas. Vi förespråkar alltid att sätta problemet i fokus och välja rätt verktyg utifrån det, något som NODA lyckats med”.

En smartare molntjänst

Han tycker att valet av AWS var smart eftersom plattformen erbjuder bra tjänster till databaser. Du har även möjlighet att lämna över ansvaret för förvaltning och uppgradering till leverantören samtidigt som du kan administrera effektivt och skala upp allt eftersom.

”Du behöver inte uppgradera hårdvaran för att hålla reda på säkerhetspatchar och licenser”, säger Henrik Lernmark och påpekar att det innebär att du lämnar över ansvaret till en extern aktör men att Amazon är både pålitlig och i frontlinjen.

Han berättar att de investerat i en serverlös lösning utan virtuella maskiner. Plattformen är AWS Lambda, en eventdriven datortjänst i molnet där programkod endast körs när den triggas av fördefinierade händelser. Fördelen är att du bara betalar för den tid du spenderar.

”Det här är en smart microservice med korta händelsestyrda program. Du behöver inte ha maskiner stående som kostar hela tiden, nu betalar du bara när du använder servern och koden exekveras”, säger Henrik Lernmark.

Redo för tillväxt

Resultatet har överträffat alla förväntningar och idag har NODA en lösning som tar högt för att växa.

"Tidigare var prestanda en begränsning för NODA, den största vinsten har definitivt varit skalbarheten", säger Anders Persson.

Valet att använda AWS Cloud Formation öppnar också upp för geografisk tillväxt utan att kompromissa med driftsäkerheten. Och de kan sätta upp samma tekniska lösning för olika kunder i de fall data hålls helt åtskilda.

"NODA är nu välutrustat, på samma sätt som Uber, Airbnb och Dropbox såg till att skapa de tekniska fördelarna för att växa", säger Henrik Lernmark.

”Flytten till AWS, och de nya möjligheter som de olika teknologierna har medfört, har gjort att vi arbetar helt olika. Det har varit en milstolpe för NODA och vi hade inte kunnat göra det utan adessos kompetens”, förklarar Anders Persson.

En hållbar framtid

Med över 2 000 anslutna fastigheter och samarbeten med mängder av framstående energibolag visar NODA vägen till hållbara värmelösningar. Genom att erbjuda den europeiska marknaden sitt kunnande kommer NODA att kunna ta en ledande roll i utformningen av det nya hållbara och smarta energilandskapet.

Idag samarbetar NODA och adesso i EU-projektet STORM – ett innovativt styrsystem för fjärrvärme- och fjärrkyla-nätverk baserat på maskininlärning. Värme och kyla styrs helt automatiskt utifrån behov – ett stort steg framåt då lösningen inte kräver någon manuell övervakning. Dessutom kommer adesso att finnas vid deras sida för att fortsätta stödja utvecklingen.

Några frågor?

Det finns ingen webbplats eller broschyr som kan ersätta ett personligt möte för att prata om dina behov och utmaningar. Vi ser fram emot ett möte på plats, så vi kan prata vidare.

Kontakt

Spara denna sida. Ta bort denna sida.