EDGE - En helt ny kundlojalitetstjänst med Plexian

Flexibelt och kostnadseffektivt sätt med AWS

Flexibelt och kostnadseffektivt sätt med AWS

Med lösningen fyller Edge Plexian ett tomrum på marknaden för lojalitetslösningar och det finns en attraktiv marknad med stor potential. För att kunna erbjuda den bästa tjänsten ville de att lösningen skulle vara skalbar och tekniskt mogen. Ett antal leverantörer var involverade i urvalsprocessen men valet föll på AWS plattform där fördelarna var många; de erbjöd en flexibel och skalbar lösning med stor mognad i AWS tjänster jämfört med konkurrenterna, man fick även tillgång till en mängd olika tekniska lösningar. 

Utmaningen för Plexian var att hålla nere kostnaderna samtidigt som lösningen skulle vara skalbar, och i framkant av det tekniska var detta lyckat enligt Markus Bergkvist, Solutions Architect. Markus kom tidigt i projektet och har hjälpt Plexian att bygga vidare på API:erna och den grundstruktur som redan fanns, som Campaign Manager och Cashback Accounting. Markus har även utvecklat back-end-systemet som hanterar transaktioner och cashbacks.

”Vi har jobbat väldigt agilt och har lyckats hålla nere utgifterna, ingen hårdvara har behövt köpas in på grund av att allt är serverlöst. Det är en stor fördel med AWS och vi har kunnat vända snabbt under projektet när det behövts, helt enkelt enorm flexibilitet”, fortsätter Markus Bergkvist, en av de 4 utvecklarna i projektet.   

Vilka tekniker har använts i projektet?

För att säkerställa en AWS-miljö som säkert kan växa och enkelt övervakas användes AWS Control Tower där du med hjälp av AWS SSO (Single Sign-on) kan se till att rätt användare får tillgång till rätt tjänster och data. 

Till utvecklingen av infrastrukturen användes AWS SDK (Cloud Development Kit). En AWS CodePipeline sattes upp för att hantera CI/CD, och för att stödja mobilappar användes AWS Amplify.

Amazon API Gateway och AWS AppSync i backend

Backend är frontad av Amazon API Gateway och AWS AppSync där logiken hanteras av Lambdor och data sparas i DynamoDb och Aurora Serverless. Själva flödet hanteras av AWS Step Functions.

Lösningen är Serverless, vilket innebär att Plexian inte behöver vare sig egen hårdvara eller administrera mjukvara som inte är direkt relaterad till deras affärslogik. Dessutom är publiceringen av ny programvara och övervakning helt automatiserad. Systemet är byggt och anpassat för Plexians miljö och det finns inget liknande på marknaden. 

>> adesso har varit en fantastisk partner under lång tid. De är dedikerade i sitt arbete mot oss som kunder och har tillsammans tagit fram en långsiktig plan och vision för projektet. Tack vare adesso har vi kunnat hitta nya och moderna lösningar med AWS, som hjälper oss på marknaden och låter oss växa. Lösningen, som är “serverlös” är både kostnadseffektiv och mycket skalbar, vilket var vår högsta prioritet under projektets början.

Peter Kaiser, SFO Plexian

Några frågor?

Det finns ingen webbplats eller broschyr som kan ersätta ett personligt möte för att prata om dina behov och utmaningar. Vi ser fram emot ett möte på plats, så vi kan prata vidare.

Kontakt

Spara denna sida. Ta bort denna sida.