In i molnet med adesso

Rätt strategi för ditt cloud-projekt

Det går inte att ta sig runt molnet

Agilt och väldigt skalbart, flexibelt konfigurerbart och med automatiserad tillgänglighet - molnet uppfyller alla krav för den digitala transformationen. Konkurrensfördelar och time-to-market är de primära målen på vägen till molnet.

Om ditt företag också ska utnyttja denna potential så krävs rätt molnstrategi. Eftersom företag i olika branscher ställs inför olika regulatoriska krav och processer, så behöver ett lämpligt helhetspaket sättas samman av en mängd olika teknologier, koncept och leverantörer. Ett paket som bäst passar företagets egna affärskrav, strategier och ramvillkor.

Ditt företag är unikt. Likaså din väg till molnet. Det är därför som adesso erbjuder dig skräddarsydda och beprövade lösningar för att migrera din IT till molnet. Vi stöttar dig i att etablera ett molncenter av excellens som en del av ett molnanpassningsprogram. Cloud Center of Excellence säkerställer en optimal molnstrategi som kan stödjas av alla involverade intressenter i hela företaget.

Målet är tydligt: att dra nytta av fördelarna med en väldesignad molnplattform från flexibla resurser till minskade kostnader. Samtidigt så måste alla regler för både styrning och efterlevnad uppfyllas.

Vårt allsidiga problemfria paket för sitt molnprojekt

För att hjälpa ditt företag med att uppfylla dessa mål snabbare och säkrare så har vi utvecklat en bred uppsättning kompetenser och teknologier med adesso Cloud Platform Factory. Cloud Platform Factory kombinerar en mängd tekniker, projektmetoder och bästa praxis. Tack vare detta standardiserade och automatiserade ramverk så är vägen till en enskild molninfrastruktur säkrare, billigare och även snabbare.

adesso hjälper dig att bemästra komplexiteten i processen med ett systematiskt tillvägagångssätt för att sätta upp och implementera molnprojekt. För att göra det förlitar vi oss på en process i fyra steg, som skapar ett strategiskt ramverk och underlättar operativt genomförande.

Från IT till molnstrategin

Rollen som IT-tekniker har och hur de formar denna roll bestäms av ett företags övergripande IT-strategi. Harmonin mellan organisation, processer och teknologier är avgörande för framgången för molnprojekt. Vi stödjer dig i skapandet av en molnvision och stretegi, definierar sina mål tillsammans och bestämmer sitt nuvarande tillstånd i form av en molnberedskapsworkshop.

Från molnet till migreringsstrategin

Det första steget är att förstå detaljerna i IT-landskapet. Vi analyserar därför sitt IT-landskap och arbetar tillsammans med dig för att få fram en roadmap för att implementera dina molnbehov, och stödja dig i att bygga upp ett lönsamt affärscase. I det andra steget tar våra molnexperter hand om att utforma en molnstrategi som är exakt anpassad till ditt företag.

Från molnstrategin till utvecklingsprocessen

Efter framgångsrik planering så implementerar vi lämpligt molnscenario beroende på bedömning av en applikation, och tar hand om uppbyggnaden av molninfrastrukturen samt migrationsplanering och implementering. Dessutom så stödjer vi ditt företag i att skapa en molnfärdig arkitektur - inklusive lämpliga funktioner - samt att sätta upp de molnklara miljöerna.

Från utveckling till den dagliga driftprocessen

Drift och ständig förbättring av ditt nya molnlandskap kommer i slutet av processen. Förutom att stödja och övervaka driftbarheten och prestandan så stödjer vi dig även med förändringshantering, och vid behov även med utbildning och certifiering för ISO27001, ISO9001 och ITIL V4.


Är du redo för Cloud-Deepdive?

Vi gör ditt företag lämpligt för molnet

En diger lista med många framgångsrikt implementerade cloud computing-projekt har gjort oss till en förespråkare för en holistisk molnberedskapsstrategi. Vi fokuserar inte bara på de tekniska aspekterna.

Teknisk molnberedskap

adesso erbjuder ramverk och beprövade metoder för implementering av molntransformationsprojekt. Toppmoderna molnteknologier, tjänster och produkter kompletteras av säkerheten i det tekniska molnberedskapsperspektivet. Säkerhet är av högsta prioritet för oss och vi ser det som en given utgångspunkt i allt vi gör. Vi stödjer dig i att framgångsrikt forma paradigmskiftet när det gäller IT-säkerhet. Cloud computing, containerteknologier, DevSecOps och IaC (Infrastructure as Code) är exempel där moderna säkerhetspolicyer krävs, och konventionella lösningar – som brandväggsregler – inte erbjuder tillräckligt skydd.

adesso besitter expertis inom följande områden för att göra ditt företag molnfärdigt:

 • Val av molnteknik och genomförbarhet
 • Implementering och etablering av arkitektur och teknikstackar
 • Molnbaserade arkitekturer och designprinciper (som mikrotjänster och reaktiva system)
 • Realisering av IaaS och PaaS för molntransformationen
 • Implementering av målplattformen (offentlig/privat/hybrid molnplattform)
 • Enterprise molnorganisation (multi-accounts, multi-stage, landing zone)
 • Efterlevnad, säkerhet och revision

Affärsmolnberedskap

Business Cloud Readiness-konceptet är utformat för att finjustera IT till och anpassa det efter dina affärsbehov. Detta säkerställer att molnbaserad IT-utveckling kan hänföras till verifierbara affärsresultat. Cloud business case, cloud computing KPI:er och riskhantering är exempel på kompetensområden som byggs och anpassas i molnberedskapsaffärsperspektivet. Våra experter kombinerar affärsperspektivet med ett brett och specialiserat branschkunnande.

Organisationens molnberedskap

Att hantera effekterna av affärsmässiga, strukturella och kulturella förändringar som cloud computing innebär, är en organisatorisk uppgift. Därför är organisationens molnberedskap fokuserad på organisatoriska förändringar och mänskliga resurser i företaget. Kvalificerings- och vidareutbildningsåtgärder – förutom inköp och leverantörshantering – säkerställer att dina anställda har nödvändig kompetens för molnbaserad IT. Vi stödjer dig inom detta område med kunskapshanteringsmetoder baserade på stark kundorientering och flexibilitet.


adesso blog

I våra bloggartiklar kan du ta reda på mer om molnet. Här pratar våra experter om ämnen som rör enskilda branscher eller deras egna erfarenheter.

Läs vara bloggartiklar

Olika partners, ett mål: ditt framgångsrika molnprojekt

Vi förlitar oss på den djupgående dialog vi har med våra teknikpartners, som hjälper oss att på ett meningsfullt sätt förbättra vårt utbud av tjänster. På så sätt garanterar vi att den bästa och mest effektiva leverantören används i ditt molnprojekt.

adesso sticker ut tack vare sin breda expertis och certifierade partnerprogram med olika molnleverantörer. Dessa inkluderar:

 • Amazon Web Services (AWS)
 • Microsoft Azure
 • Google Cloud
 • Powercloud
 • IBM/Red Hat OpenShift
 • Salesforce/Mulesoft
 • GAIA-X / IDS

Vi samarbetar med flera forskningsinstitut, universitet och högskolor och har ett starkt praktiskt fokus. Dessa samarbeten gör det möjligt för våra experter att upptäcka framtida trender i ett tidigt skede och implementera dem framgångsrikt.


Molnet hos adesso är leverantörsneutralt

Oavsett om det är en lösning för det offentliga, en privat molnlösning sm är hybrid- eller multicloud - så ger vi dig leverantörsneutrala råd på din väg till molnet, och erbjuder dig rätt molnstrategi för din digitala transformation.


Några frågor?

Det finns ingen webbplats eller broschyr som kan ersätta ett personligt möte för att prata om dina behov och utmaningar. Vi ser fram emot ett möte på plats, så vi kan prata vidare.

Kontakt

Spara denna sida. Ta bort denna sida.