Framtida trender inom mjukvaruteknik

För mer ömsesidig förståelse inom mjukvaruteknik

Inom mjukvaruutvecklingsbranschen glider den akademiska världen och affärsvärlden allt längre isär: klyftan mellan Ivory Tower och skrivborden fortsätter att vidgas. Båda sidor skulle tjäna på att arbeta närmare varandra. Vårt initiativ "Future Trends of Software Engineering" (FToSE) är utformat för att lyfta fram denna ovälkomna utveckling och stimulera en diskussion. Det syftar till att öka den ömsesidiga förståelsen för nyckelteman och utvecklingar genom att förbättra kommunikationen om de viktigaste trenderna inom mjukvaruutveckling.

#1Kontrollerad smidighet är hemligheten till framgång

Potentialen för agil mjukvaruutveckling är fortfarande långt ifrån förbrukad.

ÖVA

Vi bevittnar just nu utvecklingen av “two-speed IT”: Kritiska system utvecklas fortfarande på det traditionella sättet, samtidigt som företag har ett radikalt, agilt förhållningssätt till allt annat.

FORSKNING

Procedurmodeller för mjukvaruutveckling är fortfarande lika meningsfulla som de alltid har varit. Agility är inte en grundläggande förändring, men den erbjuder några användbara funktioner som bör integreras i procedurmodeller.

SYNTES

Agila metoder har drivit mjukvaruutveckling framåt på helt nya sätt; det får inte gå till spillo. Triggers för förändringar dyker upp med allt kortare intervaller och de kommer så småningom att leda till att IT-avdelningar tar en helt ny roll inom företagen.

Illustration Astronauten

#2Mikrotjänster är en bra idé

Mikrotjänster är såklart inget botemedel, men det ger IT-avdelningarna nya möjligheter.

ÖVA

Mikrotjänster är ett stort steg mot rätt riktning. De tillåter specialister att koppla samman arkitekturer med varandra.

FORSKNING

Den arkitektoniska paradigmen är faktiskt ganska stabil. Det som började som modularisering och blev tjänsteorienterad arkitektur, kallas nu för mikrotjänster.

SYNTES

Mikrotjänster är lysande för integrationsparadigm och ny utveckling, men de är inte en grund för att återuppbygga befintliga lösningar.

Illustration of different motives

#3CPS Engineering är en ny disciplin

Cyberfysiska system är en digital transformation du kan lägga vantarna på.

#4

ÖVA

Cyberfysiska system leder till nya affärsmodeller. Och det är inte allt: Med ankomsten av Internet of Things ökar komplexiteten hos systemen och sammankopplingar dramatiskt. Det ger upphov till nya utmaningar.

FORSKNING

Från en strukturell synvinkel, så är cyberfysiska system ingenting nytt. Blandningar av informationssystem och inbyggd programvara har alltid funnits.

SYNTES

CPS Engineering kan bygga på befintlig kunskap, men det är egentligen ett nytt specialistområde.

#5Användbarhetsteknik är ingen kortlivad fluga

Framgång avgörs på gränssnittet.

#6

ÖVA

Användare vill ha snygga gränssnitt. Om de inte får dem så kommer de att avfärda programvaran som värdelös och därmed gå vidare till något annat.

FORSKNING

Användbarheten är faktiskt ganska viktig. Det är därför som användbarhetsteknik måste integreras i mjukvaruprocessen.

SYNTES

För applikationer som är mycket beroende av gränssnitt, samt mobila och andra okoncentionella appar, så är användbarheten nyckeln till framgång - vilket för det till en viktig faktor.

#7Skadeförebyggande är ingen enkel match

Det kanske inte är ett trevligt ämne - men det är mycket viktigt.

#8

ÖVA

Så länge programvaran är skapad av människor, så kommer den att innehålla fel. Det finns en mängd olika orsaker till de, och i sociotekniska system är de inte heller alltid förutsägbara.

FORSKNING

Under de senaste åren har den akademiska världen utvecklat ett antal ramverk för att lösa problemet med fel i mjukvaruprojekt. Håller vi oss till dessa ramar i praktiken, så blir det inga fler fel.

SYNTES

Fel kan minskas avsevärt, men bara genom att arbeta på ett konsekvent och systematiskt sätt.

comets

#9Mjukvarusystem håller på att bli mjukvarulandskap

Den stora bilden måste vara in i den minsta detalj.

#10

ÖVA

Komplexa mjukvarulandskap utvecklas på ett evolutionärt sätt, eftersom företag bygger (eller köper) varje enskilt system utifrån vad som är snabbast och mest lönsamt för dem.

FORSKNING

Specialoster implementerar komlexa mjukvarulandskap som “system av system”, vilket innebär en enhetlig standardarkitektur som säkerställer att fristående system kan kopplas till varandra för specifika applikationer.

SYNTES

Integrationsscenarier är sällan tydliga är förväg. Varje enskilt system måste utformas för att vara integrerat, samt kunna ge sitt eget bidrag till systemets utveckling.

#11Data är viktigare än algoritmer

Från data kommer kunskap

#12

ÖVA

Molnet är bra på att hantera beräkningskomplexitet, så nyckeln är vanligtvis att samla in större mängder relevant data.

FORSKNING

Att bearbeta enorma mängder data - och den därmed sammanhängande ökningen av beräkningskomplexitet - i moderna tillämpningsscenarier kräver snabba, effektiva algoritmer.

SYNTES

Mer uppmärksamhet måste ägnas åt datainsamling i big data-applikationer. Företag kan lita på beprövad infrastruktur för bearbetning. Att optimera algoritmer handlar egentligen om att göra grundforskningen.

#13Den enda säkerheten är osäkerhet

I början är slutet bara en vag idé

#14

ÖVA

Den inledande fasen av mjukvaruutvecklingen är fortfarande avgörande. Det är här du måste få en allmän överblick över kravet - och det måste vara bra. Allt eftersom projektet fortskrider låter detta de ansvariga för det inse vad som är viktigt.

FORSKNING

Det är omöjligt att få fram en heltäckande förhandsbeskrivning för sociotekniska system (dvs. en organiserad mängd människor och teknik). Det är därför som vi behöver rutiner för att hantera krav som uppstår först när utvecklingen har kommit igång.

SYNTES

Det är värt att ta gott om tid på sig att studera helheten. Små detaljer kan bli viktigare när utvecklingen fortskrider. Detta kräver ständig omprioritering och vilja att göra modiga förändringar.

#15Värdet är måttstocken

Fokus måste alltid ligga på hur programvaran kommer att användas

#16

ÖVA

Om alla vet vad de gör, så producerar de värdefull programvara som också representerar valuta för pengarna för kunden.

FORSKNING

Det finns gott om mått för mjukvaruproduktivitet (som börjar med funktionspunkter), men bara några få tillvägagångssätt för värdeorienterad utveckling.

SYNTES

Programvara måste utvecklas med värde i åtanke. Det innebär att det ska finnas ett systematiskt värdefokus i utvecklingsprojekt, och det skall integreras i rutiner.

#17Kognitiv datoranvändning rockar!

Revolutionen kommer

#18

ÖVA

Att hantera stora datamängder, hitta mönster i dem, och göra rätt ändringar automatiskt, är viktiga drivkrafter för digital transformation. Men hur tekniken ska kombineras för att göra dessa saker är inte alltid helt klart.

FORSKNING

I takt med att beräkningskapaciteten ökar, så blir löftena om artificiell intelligens, som gavs på 1980-talet, sakta verklighet.

SYNTES

Kognitiv beräkningsteknik måste integreras med traditionella informationssystem.

Framtida trender inom mjukvaruteknik är långt ifrån en rent hypotetisk övning. Tillvägagångssättet gör att vi kan fastställa konkreta krav på hur företag skall hantera programvaruutveckling i praktiken. Låt oss prata om din situation, krav och idéer - och utveckla din framtida IT tillsammans.

Några frågor?

Det finns ingen webbplats eller broschyr som kan ersätta ett personligt möte för att prata om dina behov och utmaningar. Vi ser fram emot ett möte på plats, så vi kan prata vidare.

Spara denna sida. Ta bort denna sida.