En översikt över ingenjörsprocessen

Mjukvaruutveckling på adesso

Det handlar om mer än bara programmering - mjukvaruutveckling på adesso är en holistisk process. Det inkluderar kravställning, systemdesign, programmering, kvalitetssäkring och projektledning. Våra mjukvaruingenjörer känner sig hemma i Java, .NET, JavaScript, TypeScript, PHP, och massor av andra miljöer och använder ett brett utbud av teknologier och metoder, inte minst molnteknik från de stora leverantörerna.

Våra mjukvaruutvecklare är bekanta med hela utvecklingsprocessen. För våra kundprojekt omfattar denna process allt från kravställning och systemdesign till programmering och kvalitetssäkring. Det inkluderar även projektledning och driftsättning. Vi utvecklar såklart även skräddarsydda mjukvarulösningar för integrationer, anpassningar eller helt nya system.

Matchande teknologier och flexibla metoder

adesso har generellt ett leverantörsneutralt tillvägagångssätt, vilket innebär att vi, beroende på kraven, använder den teknologi som är bäst lämpad för uppgiften. Dessa teknologier inkluderar till exempel klient-server-arkitekturer, mikrotjänster, webbapplikationer och molnteknik. För frontend-lösningar kan vi till exempel använda oss av HTML5, CSS, AngularJS och React. För affärslogik har vi REST-tjänster till vårt förfogande och för databeständighet kan vi använda en rad relationsdatabaser.

Våra metoder är flexibla och de är lika olika som våra kunder - vi gillar att kunna anpassa vårt arbetet utifrån de behov vi ser hos er. För serviceprojekt använder vi Scrum, Kanban, V-modellen och vattenfallsmodellen. För större projekt använder vi PiTPM. Vårt tillvägagångssätt för att använda agila element är iterativt och inkrementellt och vi mäter framsteg genom att utföra en värdeanalys.

Java-baserade mjukvarulösningar

Vi är mycket bekanta med Javas värld. Vi har mer än 850 Java-specialister som är grupperade i Competence Centers som fokuserar på till exempel företag, Internet, portaler eller mobilapplikationer. Dessa specialister arbetar för adesso med att utveckla affärskritiska applikationer för företag. Dessa applikationer är byggda med en kombination av Java (programmeringsspråket), komponentmodellen Java Enterprise Edition (JEE) eller Spring Framework i kombination med kommersiella lösningar med öppen källkod. På frontendsidan används bland annat Angular, React och JSF. När det kommer till persistens använder vi relations- och NoSQL-databaser och integrerar dem via ORM eller ODM, som Hibernate eller EclipseLink. Implementeringen sker i moderna utvecklingsmiljöer, ofta med IntelliJ IDEA eller Eclipse. Teknisk kvalitetssäkring genomförs med JUnit, Selenium, Sonar och JMeter. Mjukvaran är byggd med kontinuerlig integration eller kontinuerlig leverans från Jenkins och distribueras i arkiv (Maven Repository, Docker Registry, etc.).

PHP-baserade mjukvarulösningar

Även i PHP-världen utformar, designar och utvecklar vi komplexa och långsiktiga storskaliga projekt såsom webbportaler, webbplatser, appar, API:er och e-handelsplattformar för ett flertal välkända kunder i finsmorda team. Vi levererar resultat av hög kvalitet och förlitar oss på effektiv användning av PHP-ramverk som Symfony, Laravel eller Zend, samt moderna, högpresterande innehållshanteringssystem och digitala upplevelseplattformar (eZPlatform, TYPO3, Drupal, Spryker och Shopware). Backend-arkitekturer, databasanslutningar, kopplingar, API:er och mjukvaruarkitekturer är kärnan i all vår utveckling.

Med våra beprövade Continuous Integration eller Continuous Delivery processer, som har implementerats i multinationella och flerkanaliga miljöer, och som kartläggs med olika kundspecifika verktyg som Jenkins och GitLab, kan vi distribuera, stödja och integrera komplexa applikationer på en annons och grund.

Microsoft-baserade mjukvarulösningar

Vi är även mycket väl insatta i Microsoft-applikationer. Vi har över 200 Microsoft-experter som genomför digital transformation hos våra kunders verksamheter genom att använda lösningar som är baserade på SharePoint, Office 365 och Microsoft Cloud-teknologier. Dessa lösningar kan till exempel inkludera användningen av Office 365, Dynamics 365 och Microsoft BI för omfattande integration och expansion av hybrida affärslösningar. Vi använder C#, Cordova och Xamarin för att utveckla appar; vi använder Azure för att utöka befintliga moln; vi designar webbapplikationer som använder C#/ASP.NET och ett brett utbud av JS-ramverk; och vi erbjuder avancerade tjänster i relation till MS SQL-servrar. Vi använder också Visual Studio och Team Foundation Server för att skapa moderna utvecklings-, test- och distributionsmiljöer.

Vårt mjukvaruutvecklingsteam erbjuder dig den perfekta arbetsmiljön för personlig utveckling. Det ger också tydliga möjligheter till progression, inklusive specialistroller som Senior Software Architect och chefsroller som Project Manager.

Att vara mjukvaruutvecklare på adesso handlar om att bemästra varje steg i utvecklingsprocessen och hos adesso är det som räknas personlighet, motivation och förmåga. Vi ser fram emot att träffa alla som kommer att göra det till sitt mål att nå våra mål!

Kundupplevelselösningar med Salesforce

Med vår unga och snabbväxande Salesforce Services-division rör vi oss i gränssnittet mellan specialistavdelningar och IT. Vi designar våra kunders kundupplevelse, som optimeras av våra Salesforce-baserade IT-lösningar. Vi använder nästan hela Salesforce-portföljen (marknadsföring, försäljning, service och handel) i våra projekt. Vi följer våra kunder från definitionen av strategin över implementering och testning, fram till utrullningen. Vår djupa tekniska och tekniska kunskap inom CRM- och Salesforce-områdena kombineras med våra konsulters branschkunskap.

Några frågor?

Det finns ingen webbplats eller broschyr som kan ersätta ett personligt möte för att prata om dina behov och utmaningar. Vi ser fram emot ett möte på plats, så vi kan prata vidare.

Spara denna sida. Ta bort denna sida.