adesso utvecklar ett system för marknadsföring och kommunikation

Sedan augusti 2019 har adesso Sweden hjälpt en stor aktör inom dagligvarubranschen med utveckling av marknadsförings- och kundkommunikationssystem.

Rätt kompetens med känsla för kundens behov

adesso har bidragit med kompetenta och duktiga fullstackutvecklare till vårt DevOps-team med fokus på NET-utveckling. Konsulterna har utvecklat ett system för marknadsföring och kundkommunikation och har arbetat med fullstack, från front-end till integrationer.

”Vi är mycket nöjda med adesso, speciellt att kommunikationen varit väldigt lyhörd ur ett affärsperspektiv, vi har haft en enkel och bra dialog relaterad till våra behov. adesso konsulter har tagit upp ämnesområdet och problemen väldigt enkelt, och de har snabbt blivit en del av teamet och skapat ett bra samarbetsklimat.” Säger kundens ansvariga Delivery Manager.

"I vårt team har jag arbetat med att koordinera och förbättra butiksdata, vi har förenklat nedladdningen av marknadsrelaterad information i butiker och gjort den mer effektiv, informationen blir data som kan användas i butikernas marknadsföring enklare och mer effektivt." Säger Nicklas Edmark, systemutvecklare på adesso Sweden.

”Det här möjliggör mycket mer riktad och kundspecifik marknadsföring. Vi har även moderniserat och utvecklat kundens system med nyare teknik.” Fortsätter Nicklas.

”Det här möjliggör mycket mer riktad och kundspecifik marknadsföring. Vi har också moderniserat och utvecklat kundens system med nyare teknik, säger Nicklas.

"En fördel med våra konsulter är att de är vana vid att hjälpa varandra och arbeta som ett team, de lyssnar snabbt och kan ge feedback till kunden snabbt."

Vilka tekniker har använts i projektet?

”Vi har bland annat arbetat med .NET core 3.x, SQL Server och flera andra integrationer mellan system där RabbitMQ och Kafka används. I mitt team arbetar vi också mycket med UI-design, UX samt utveckling i Vue-ramverket. Vissa arbetsuppgifter innebär också arbete med analys och design för att själva ta fram lösningar som vi sedan implementerar.” säger Jimmy Avadahl

Utmaningen

Jimmy Avadahl har jobbat i teamet som har jobbat med de marknadsföringsverktyg som butikerna har för att göra utskick och direktannonsering.

”Kunden har haft en stor, gammal Windows-applikation, delar av den har gjorts om till ett nytt fräscht webbverktyg som kan nås var som helst, säkert. Utmaningen har varit att hitta lösningar för en säker konvertering av den äldre applikationen, flera speciella metoder användes och det har gått riktigt bra. Det gamla gränssnittet började utvecklas för 20 år sedan, och det har funnits några "gränssnitt" sedan dess!

I det här projektet har vi varit tvungna att göra "allt" som ett team, vilket verkligen har varit roligt, både backend och mycket frontend i Vue-ramen. Vi har hjälpt varandra och det har varit en del av framgången – vårt samarbete. Avslutar Jimmy Avadahl, utvecklare på adesso.

Några frågor?

Det finns ingen webbplats eller broschyr som kan ersätta ett personligt möte för att prata om dina behov och utmaningar. Vi ser fram emot ett möte på plats, så vi kan prata vidare.

Kontakt

Spara denna sida. Ta bort denna sida.